திங்கள், 15 ஆகஸ்ட், 2011

65வது சுதந்திர தினம் துளிர் மாணவர்கள் கொண்டாடினர்

தமிழ்நாடுஅறிவியல் இயக்கம் காஞ்சி கிளையினால் நடத்தப்பட்டுவரும் துளிர் இரவுபள்ளி மற்றும் துளிர் இல்லங்கள் சார்பாக மாணவர்கள் 65வது சுதந்திர தினத்தைக் கொண்டாடினர்.

புதன், 10 ஆகஸ்ட், 2011

இரவு வான் நோக்குதல் ஆகஸ்ட் 2011

கோள்களின் நிலைகள்
ஆகஸ்ட் 10 முதல் செப்டம்பர் 9 வரை


சூரியன் உதிக்கும் முன் தெரியும் கோள்கள்:
புதன்: இம்மாத ஆரம்பத்தில் மாலை நேரக் கோளாக இருக்கும் புதன், மூன்றாம் வாரத்தில் Aகாலை நேர கோளாக மாறுகின்றது. செப்டம்பர் மாத முதல் வாரத்தில் ஓரளவு இக்கோளைக் காண இயலும். இக்கோள் சிம்மம் விண்மீன் தொகுதியில் உள்ளது.
செவ்வாய்: காலை சுமார் 2 மணிக்கு இக்கோள் உதமாகிறாது. அதிகாலை கிழக்கு வானில் நன்கு தெரியும். இக்கோள் மிதுனம் தொகுதியில் உள்ளது.
வியாழன்: இம்மாதம் காலைவானில் பிரகாசமான இருப்பது இதுவே ஆகும். இதைக் காலை மேற்கு வானில் நன்கு காணலாம். இது மேஷம் தொகுதியில் உள்ளது.
( குறிப்பு : காலை நேர விண்மீன் தொகுதிகளை அடையாளம் காண கடந்த ஜனவரி மாத துளிர் இரவு வான் வரைபடத்தை உபயோகிக்கலாம்)
சூரியன் மறைந்தபின் தெரியும் கோள்கள்:
வெள்ளி: இம்மாத அதிகாலை விடியும் நேரத்தில் கிழக்கு அடிவானில் உள்ளது. பின்னர் இம்மாத மூன்றாம் வாரத்திலிருந்து மாலை நேர கோளாக மாறுகின்றது. இக்காலம் முழுவதும் சூரியனுக்கு மிகமிக அருகில் உள்ளதால் இதைக்காண இயலாது இக்கோள் கடகம் விண்மீன்தொகுதியிலிருந்து சிம்மம் தொகுதிக்குச் செல்கிறது
சனி: சனிக்கோளை சூரியன் மறையவும் மேற்கு அடிவானிலிருந்து சுமார் 30 டிகிரி உயரத்தில் தெரியத் தொடங்கும். இம்மாதம் முழுவதும் கன்னி விண்மீன் தொகுதியில் சித்திரை நட்சத்திரத்திற்கு சற்று மேற்கில் காணலாம்.
சில முக்கிய வான் நிகழ்வுகள்:
ஆகஸ்ட் 13: முழுநிலவு
ஆகஸ்ட் 16: வெள்ளிக் கோள் சூரியனுக்கு நேர் பின்புறமாக அமைதல் (superior conjunction)
ஆகஸ்ட் 17: புதன் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் அமைதல்.
ஆகஸ்ட் 18: நிலவு சேய்மைத் தொலைவில் இருத்தல் ( apogee).
ஆகஸ்ட் 23: நெப்டியூன் சூரியனுக்கு நேர் எதிரே அமைவதால் சூரியன் மறையவும் கிழக்கே உதிக்கும். தொலை நோக்கி வழியாக இக்கோளை காணலாம்.
ஆகஸ்ட் 25: செவ்வாய் அதிகாலை கிழக்குவானில் பிறைநிலவுக்கு சுமார் 5 டிகிரி கிழக்கே இருத்தல்
ஆகஸ்ட் 29: அமாவாசை.
ஆகஸ்ட் 30: நிலவு பூமிக்கு அண்மைத் தொலைவில் உள்ளது (perigee)
செப்டம்பர் 3: புதன் சூரியனிலிருந்து அதிகபட்சமாக 18 டிகிரி மேற்காக பிரிந்து இருத்தல். அதிகாலை கிழக்குவானில் புதனை சுமார் 5.15 5.45 மணிக்குள் ஓரளவு காண இயலும் நாள்.
சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் (ISS) தமிழகத்தில் நன்கு தெரியும் சில நாட்கள்:
ஆகஸ்ட் 12: பிரகாசமான நட்சத்திரம் போன்று தெரியும் இது தென்மேற்கு திசையில் மாலை சுமார் 7.04க்குத் தெரியத்தொடங்கி வடகிழக்கு நோக்கி சுமார் 7.11 வரை செல்லக் காணலாம். அடிவானிலிருந்து அதன் அதிகபட்ச உயரயமானது தென் மாவட்டங்களில் சுமார் 76டிகிரியாகவும் வட மாவட்டங்களில் சுமார் 67 டிகிரியாகவும் இருக்கும்.

வியாழன், 16 ஜூன், 2011

தமிழ் நாட்டில் தெரிந்த முழு சந்திரகிரகணம் ஜுன் 15, 2011 Total Lunar Eclipse at Tamil Nadu

t was really a thrilling experience after the Total solar eclipse at Patna. I had been waiting from the evening 7pm to witness the eclipse. But the clouds didn't allow a single ray from the moon to reach me. The penumbral eclipse started at 10.53...still there was no moon in the sky. The Umbral eclipse started at 11.53...still it was very cloudy.... I I passed my time by discussing with TANASTRO / TNSF friends about their experiences in their locality. Then the time for middle eclipse was nearing ...there was a hope for me ..i could see some rays. At the greatest eclipse..for which I was eagerly waiting..the sky become clear. Wow..The moon was nearly invisible! I could see the milkyway and lagoon nebula with naked eye when the full moon was very close to them! Marvelous!! Through Binocular I could see the star 51 Ophiuchi just coming out from the lunar occultation. Near the centre of the moon, it was very dark without any colour. I observed through binoculars that the dark patch was not stationary and It was rotating in anti clock wisely.

The picture at the right was taken at the greatest eclipse. I never thought of taking a moon photograph at 4sec exposure! It was very difficult for me to catch the moon in the view finder. Auto focusing was very very difficult!


சந்திரகிரகணம் lunareclipse.jpg

Sagitarius and Scorpio constellations during the totality.
சந்திரகிரகணம் lunareclipse 2.png

Just after the end of the Umbral Eclipse:

lunar eclipse U3.png

with regards,
S. Parthasarathy

செவ்வாய், 14 ஜூன், 2011

முழு சந்திரகிரகணம் ஜூன் 15, 2011

செவ்வாய் ( ஜூன் 15, 2011 ) இரவு ஓர் அரிய/அற்புத வான் நிகழ்வு நடக்க உள்ளது. சந்திரகிரகணம் நாளை இந்தியாவில் தெரிகிறது.

1. ஜூன் 15 2011 சந்திரகிரகணம் ஏன் ஓர் அரிய நிகழ்வாகக் கருதப்படுகின்றது?

பூமியின் நிழலில் நிலவு செல்லும்போது சந்திரகிரகணம் ஏற்படும் என்பது நாம் அறிந்த
தே. பூமியின் நிழல் வானில் ஒரு கூம்பு வடிவில் விழுகின்றது. அக்கூம்பின் விட்டம் பூமிக்கு அருகாமையில் அதிகமாக இருக்கும். எனவே நீள்வட்டப்பாதையில் செல்லும் நிலவு, பூமிக்கு மிக அருகாமையில் இருக்கும் காலத்தில் பூமியின் நிழலை அதிக தூரம் கடக்கவேண்டியிருக்கும். கிரகணம் நடக்கும் அன்று ஓரளவு பூமியிலிருந்து அருகாமையில் நிலவு உள்ளது. மேலும் இன்று நிழலின் மேலோ கீழோ செல்லாமல் நடுப்பகுதியின் வழியே நிலவு செல்கிறது. நிமிடத்திற்கு 96கி.மீ வேகத்தில் செல்லும் நிலவு சுமார் 9630 தூரத்தை பூமியின் நிழலில் கடக்கவேண்டியுள்ளது. எனவே கிரகணம் 100 நிமிடங்கள் தெரியும். இவ்வாறு நீண்டநேரம் கிரகணம் தெரிவது ஓர் அறிய நிகழ்வே.
image.png

2. முழு சந்திரகிரகணத்தின் போது நிலவை நாம் பார்க்கமுடியுமா?

நம் பூமியின் நிழல் உண்மையில் கருமை நிறம் கிடையாது. பூமியின் வளிமண்டலம் சூரியனின் கதிர்களை ஒளிமுறிவு அடையச்செய்வதால் பூமியின் நிழல் செம்பழுப்பு நிறமாக இருக்கின்றது. எனவே முழு சந்திரகிரகணத்தின் போது நிலவு செம்பழுப்பு நிறத்தில் ( copper red) இருக்கும்.
ஆகையால் நாம் நிலவை கிரகணத்தின் போது காணமுடியும்.


3. ஜூன் 15 சந்திரகிரணதில் ஏதேனும் அற்புதம் உள்ளதா?

ஆம். முந்திய பதிலில் கூறியவாறு பூமியின் நிழல்கூம்பு செம்பழுப்பு நிறமாக இருந்தாலும் அதன் விளிம்பைவிட மையப்பகுதிகளில் கருமை அதிகமாக இருக்கும். இம்முறை நிலவு இம்மையப் பகுதிவழியாக செல்வதால் கிரகணத்தின் நடுசமயத்தில் (ஜூன் 16 காலை 1.42மணிக்கு) வெளிச்சம் மிகக்குறைவானதாகவே இருக்கும். மேலும் கடந்த ஆண்டு ஐஸ்லாந்தில் எரிமலை வெடித்து வளிமண்டலத்தில் தூசு அதிகரித்து இருப்பதன் காரணமாக பூமிநிழலின் கருமையும் சற்று அதிகரித்திருக்கலாம் என நம்பப்படுகின்றது. எனவே இம்முறை கிரகணத்தின் நடுசமயத்தில் நிலவு முழுவதும் மறைந்துவிட வாய்புள்ளதாக வானவியலாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

4. முழுசந்திரகிரகணத்தைப் பார்த்தால் தீங்கு ஏதேனும் ஏற்படுமா?

ஒவ்வொரு இரவிலும் நாம் பூமியின் நிழலில்தான் வசிக்கின்றோம். நம்மைப் போன்றே இன்று நிலவும் பூமியின் நிழலில் ஒதுங்குகின்றது. இது இயற்கையின் ஒரு கண்ணாம்பூச்சி விளையாட்டு. இதனால் பாதிப்பு ஏதும் ஏற்பட்டதாக அறிவியல் பூர்வ ஆதாரம் ஏதும் கிடையாது. தற்போது நிகழும் இவ்வழகிய வான்நிகழ்வு நம் நாட்டிலும் மற்றும் சில ஆசிய நாடுகளில் மட்டுமே நன்கு காணலாம். எனவே நாம் நம் சுற்றத்துடன் கண்டிப்பாக இந்த கிரகணத்தை கண்டு மகிழவேண்டும்.

5. நாம் சந்திரகிரகணத்தின் போது உண்ணலாமா?

நாம் தினந்தோறும் இரவு உணவை பூமியின் நிழலிலேயே உண்கின்றோம். இதனால் உணவு எதுவும் கெட்டுப்போவதில்லை; நம் ஜீரணசக்தியில் மாற்றம் ஏற்படுவ்தும் இல்லை. மற்ற பௌர்ணமி நாட்களில் நிலாசோறு உண்டுமகிழ்வது போல் இன்றும் உண்ணலாம்.

6. எந்த நேரத்தில் நாம் இந்நிகழ்வைக் காணலாம்?

இந்தியாவில் கிரகணம் ஜூன் 15ம்தேதி இரவு ஆரம்பித்து ஜூன் 16ம்தேதி அதிகாலை முடிகின்றது. கிரகணம் ஏற்படும் பல்வேறு கட்டங்களின் நேரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜூன் 15ம் தேதி
1. அரி நிழலில் (penumbra) நிலவு நுழைதல் : இரவு 10.52:52
2. கருநிழலில் (Umbra) நிலவு நுழைதல் : இரவு 11:52:24

ஜூன் 16ம்தேதி
3. முழுகிரகணம் ஆரம்பித்தல் : 00:51:57
4. கிரகணத்தின் நடுப் பகுதி : 1:42:24
5. முழுகிரகணம் முடிதல்: 2:32:50
6. கருநிழலிலிருந்து நிலவு வெளிவருதல் : 03:32:22
7. அரிநிழலிருந்து நிலவு வெளிவருதல் : 04:32:02

image.png

வெள்ளி, 27 மே, 2011

ஏன் எப்படி ( aen eppadi )
வெளிச்சத்தை நோக்கி இரவில் பூச்சிகள் வருவது எதனால் ?
எறும்புகள் ஏன் சாரைசாரையாய் செல்கின்றன?
வானவில்லின் நிறங்கள் நேர்கோடுகளாக இல்லாமல் வளைந்து காணப்படுவதேன்?
இதுபோன்று நூற்றுக்கு மேற்பட்ட கேள்விகளுக்கு யாவரும் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் எளிமையான பதில்களுடன் இப்புத்தகம் தொகுகப்பட்டுள்ளது.

ஆசிரியர்: எஸ். ஜனார்த்தனன் (தலைமை ஆசிரியர்,), சு.சீனிவாசன் & இரா.கேசவமூர்த்தி ( இருவரும் இந்திராகாந்தி அணு ஆராய்ச்சி மையம், கல்பாக்கம்)

விலை: ரூ.45
பக்கம் : 124

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )

கோள்கள் குள்ளக்கோள்கள் புறக்கோள்கள் Planets, Dwarf Planets Exoplanets ( kolgal 1)
சூரியன், கோள்கள், குள்ளக்கோள்கள், குறுங்கோள்கள், வால் நட்சத்திரம், புறக்கோள்கள் குறித்த அறிவியல் விளக்கங்கள், சுவையான செய்திகள், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படங்கள் , அண்மை கண்டுபிடிப்புகள் என கோள்கலைப் பற்றிய அனைத்து தகவல்கலையும் எளிய முறையில் அளிக்கிறது இந்நூல்.


ஆசிரியர்: முனைவர். த. வி. வெங்கடேஸ்வரன் ( Vigyan Prasar, DST, NewDelhi)
விலை : ரூ. 75
பெரிய அளவு
பக்கம் : 130

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )குழந்தைகள் சிறுகதைகள் ( kuzhandaikaL siRukathaikaL )

குழந்தைகளின் மன உலகைத்திறக்க உதவும் சாவிகளே கதைகள் என்ற தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க சிந்தனையின் அடிபடையில் இப்புத்தகத்தினைப் படைத்திருக்கிறார் ஆசிரியர். இந்நூலில் படங்களுடன் கூடிய பத்துக் கதைகள், முத்துக்கதைகள்..குழந்தைகள் மட்டும் அல்ல பெரியவர்களையும் படிக்கத்தூண்டும்.

ஆசிரியர்: மு. முருகேஷ்
விலை: ரூ. 30

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )

டார்வினுக்கு மீண்டும் வெற்றி ( darwinuku meendum vedri )
ஆசிரியர் : பேரா. இராஜமாணிக்கம்
விலை: ரூ. 15
பக்கம்: 31

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )

இலவசக் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம் - 2009 The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 - ( ilavasa kattayakalvi )
எப்பொழுதோ வந்திருக்கவேண்டிய இச்சட்டம் தற்போதாவது வந்திருப்பது மகிழ்ச்சியே. மக்களிடம் இச்சட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வே இதன் பயனை அடைவதற்கும் குறைகளைக் களையக் குரல் கொடுக்கவும் உதவும் என்ற உயரிய நோக்கில் உருவாக்கப்பட்ட புத்தகம் இது.

ஆசிரியர் : இரா. தட்சிணாமூர்த்தி & எ. சுவாமிராஜ்
விலை: ரூ. 15
பக்கம் : 62

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )


வியாழன், 26 மே, 2011

ஒரிகாமி - காகிதம் மடிக்கும் கலை ( origami )
விளையாட்டு பொம்மைகளோடு சலிப்படைந்த குழந்தைகளுக்கு பல விலங்குகள், பூக்கள், பூச்சிகள்,வகை வகையான தொப்பிகள் மற்றும் பலவற்றை காகிதத்தில் உண்டாக்கும் கலையை எளிமையாக விளக்கும் புத்தக்ம்.

ஆசிரியர் : அரவிந்த் குப்தா
தமிழில் : அ. அமல்ராஜன்
விலை: ரூ. 15 மட்டும்
பக்கம் : 56

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )

தேசிய தடுப்பூசித் திட்டம் ( thesiya thadupuusi thitam)

1985 முதல் அமல்படுத்தப்பட்ட “பொது தடுப்பூசி திட்டத்தின்” அடிப்படையில் தொடர்ந்து சுயசார்போடு தடுபூசிகள் தயாரிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தினை வலியுருத்தும் புத்தகம்.

ஆசிரியர்: டாக்டர். செல்வராஜ், மக்களுக்கான மருத்துவ கழகம்.
விலை: ரூ. 5 மட்டும்
பக்கம்: 30

பதிப்பு: மக்கள் நலவாழ்வு இயக்கத்திற்காக - தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம்

மின்னும் மின்னும் விண்மீனே ( minum minum vinmine )
வானவியல் பற்றிய இந்நூலில் கோள்கள் பற்றி, அவற்றின் அமைப்பு, இயக்கம் பற்றித் தெளிவாக படங்களுடன் சொல்லப்படுகிறது. சில செய்முறைகள் தரப்பட்டுள்ளன. விண்ணுலகு பற்றிய தொன்மங்களின் ஒப்பீடு குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆசிரியர் : முனைவர். த.வி. வெங்கடெஸ்வரன் ( vigyan prasar, new Delhi)

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )

உயிரியல் யுகம் ( uyiriyal yukam )
இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு ” உயிரி யுகம்” என்று அழைக்கப்படுவதுண்டு. உயிரித் தொழில் நுட்பம் வளர்ச்சி உற்பத்தி சாதனமாக பயன்படுவது மட்டும் அல்லாது உயிரினங்களைப் பற்றிய ப ரகசியங்களை அறிய உதவிடும் என்பதை விளக்கும் நூல்.
இன்றைய சூழலில், உயிரியல் வளர்ச்சி சுட்டும் பார்வைகள் என்ன? படிப்ப்பினைகள் என்ன? என்பதை தமிழில் வெளியிடுதல் வேண்டும் என்பதே ஆசிரியரின் நோக்கம் ஆகும்.

ஆசிரியர் : த.வி. வெங்கடேஸ்வரன் ( Vigyan Prasar, New Delhi)
விலை : ரூ. 35
பக்கம் : 95

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )

உங்களுக்குத் தெரியுமா ( ungalukkuth theriyuma )

மரம் அறுக்கும் ரம்பம் கத்திபோல் கூர்மையாக இல்லாமல் பற்கள் போல் அமைந்துள்ளதே ஏன்?
தாகம் எடுப்பது எதனால்?

இதுபோன்று நமக்கு அன்றாடம் தோன்றும் பல சிந்தனை வினாக்களுக்கு விடையளிக்கிறது இப்புத்தகம்.

ஆசிரியர்: எஸ். ஜனார்த்தனன் (தலைமை ஆசிரியர்,), சு.சீனிவாசன் & இரா.கேசவமூர்த்தி ( இருவரும் இந்திராகாந்தி அணு ஆராய்ச்சி மையம், கல்பாக்கம்)

விலை: ரூ.45
பக்கம் : 120

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )

யுரேகா யுரேகா (Yureka yureka)
இப்புத்தகம் ஒரு கேள்வி-பதில் தொகுப்பு - குறிப்பாக இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், விலங்கியல், சமூக அறிவியல், உடலியல் சம்பந்தமாக நமக்கு அன்றாட வாழ்வில் பல சந்தேகங்களை எழுப்பும் 200க்கும் மேற்பட்ட கேள்விகளுக்கு அனைவரும் புரிந்துகொள்ளும்வகையில் பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
குழந்தைகளுக்கு ஒரு சிறந்த கையேடு போன்றது.

ஆசிரியர் : எஸ். ஜனார்த்தனன்
விலை: ரூ. 55 மட்டும்
பக்கம்: 144

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )


அறிவியல் ஆனந்தம் ( ariviyal anandam )

குழந்தைகளுக்குக் கற்பதைக் கற்கண்டாக்கும் விதத்தில் விளையாட்டுப் போக்கில் 80 வகையான செயல்பாடுகளை விளக்கும் இனிய புத்தகம்.

விலை: ரூ. 45
பக்கம்: 136

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )


ஞாயிறு, 22 மே, 2011

அறிவதின் ஆரம்பம் ( arivathin aarambam )

இப்புத்தகம் குழந்தைகளுக்கான செயல்பாட்டுமுறை கற்றல் வடிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆங்கிலத்தில் 1975ம் ஆண்டு வெளியடப்பட்டது.
யுனிசெஃப் (UNICEF) நிறுவனத்தால் 1987ம் ஆண்டு ”Preparation for Understanding" என்ற தலைப்பில் வெளிவந்தது.

ஆசிரியர்: கீத்வாரன்
விலை: ரூ. 15 மட்டுமே

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )

நல்ல உணவுப் பழக்கங்கள் (Nalla Unavu pazhakkangal )

இது ஒரு அறிவியல் விழிப்புணர்வு ஆண்டு ( Year of Scientific Awareness ) வெளியீடு

விலை ரூ. 15

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )

சனி, 21 மே, 2011

வேதியியல் வரலாறு ( vethiyiyal varalaru )


கி.மு.300 லிருந்து இன்றுவரை மனிதன் வேதியியலை பயன்படுத்திய வரலாற்றை பாமரரும் புரியும் வண்ணம் எழுதப்பட்டுள்ள புத்தகம்.

சர்வதேச வேதியியல் ஆண்டு 2011 ( International Year of Chemistry IYC2011) ஒட்டி வெளியிடப்பட்டது.

ஆசிரியர் : பேரா. சு. மோகனா
விலை : ரூ. 20

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )

மனிதர்க்கு தோழனடி ( Manitharku thozhanadi )
இன்றைய நகர வாழ்க்கைச் சூழலில் உலகைப் புரிந்துகொள்வதன் ஒரு பகுதியாக எண்ணற்ற ஆச்சிரியங்கள் நிரம்பிய உயிரினங்களின் உலகை புரிந்து கொள்வதின் முயற்சியின் ஒரு பகுதியே இப்புத்தகம்.

ஆசிரியர் : ஆதி வள்ளியப்பன்
விலை: 25

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )

வானம் நீல நிறமா ( why sky is Blue )
மொழி : தமிழ் & English

சர். சி.வி.ராமன் 1968ம் ஆண்டு டிசம்பர் 22ம் தேதி தந்து 80வது வயதில் பள்ளிச் சிறுவர்களுக்கு அளித்த சொற்பொழிவிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டது...எளிய விளக்கப் படங்களுடன் மலிவன விலையில்

ரூ. 20
ஆசிரியர் : சர். சி.வி.இராமன்

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )

அறிவியலில் பெண்கள் ( ariviyalil pengal )
அறிவியலின் பல்வேறு துறைகலில் பிரபலமாக விளங்கிய 28 பெண் விஞ்ஞானிகள் பற்றி படிப்பவரின் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் புத்தகம்.

ஆசிரியர் : முனைவர் டி. அமிர்தம் & என். கிருஷ்ணவேணி
விலை: 15

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )

இளம் பருவத்தில் விஞ்ஞானிகள் ( Ilam paruvathil vinjanigal )

இப்புத்தகத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பிரபல விஞ்ஞானிகளின் குழந்தைப் பருவம் பல்வேறு சிக்கல்கலைக் கொண்டதாக இருப்பினும் அவர்களது விடாமுயற்சியையும் தைரியமும் அவர்களைப் ப் பிறரிடமிருந்து பிரித்துக்காட்டுகிறது...

ஆசிரியர்: மொ. பாண்டியராஜன்
விலை: ரூ. 20
பக்கம்: 40

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )

போரின் பிடியில் பிஞ்சுகள் ( Porin Pidiyil Pinjugal )
ஆசிரியர்: பேரா. சு.மோகனா

விலை: ரூ. 15

பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )

நந்தியின் முதுகில் திமில் ( The Hump on Nandhi's back)

விலை: ரூ.15


பதிப்பு: அறிவியல் வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )

வாசித்தாலும் வாசித்தாலும் தீராது புத்தகம் ( vasithalum vasithalum theerathu puthagam )


இயற்கையின் பின் இருக்கும் அறிவியலை விளையாட்டு, கதை, உரையாடல் மூலம் விளக்கும் அருமையான புத்தகம். இதன் மலையாள மூல நூல் இலட்சம் பிரதிகளுக்கு மேல் விற்றுவிட்டன.

ஆசிரியர்: பேரா. சிவதாஸ்
விலை: ரூ. 35
பக்கங்கள் : 88

பதிப்பு: அறிவியல் இயக்க வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & பாண்டிச்சேரி அறிவியல் இயக்கம் )

எதனாலே?எதனாலே? எதனாலே? ( ethanale ethanale )
இது ஒரு கேள்வி-பதில் தொகுப்பு.

நாம் அன்றாட வாழ்வில் பல இயற்கை நிகழ்வுகளுக்கான அறிவியல் காரணங்களை கண்டுபிடிக்க முனைந்திருப்போம். அவற்றினை எளிமையாக விளக்குகின்றது இப்புத்தகம்.

உதாரணம்: 1) விலங்குகள் பல் துலக்குவதில்லையே...அவற்றிற்கு நோய் ஏற்படலாமல்லவா?

2) பெண்களுக்கு ஏன் வழுக்கை ஏற்படுவதில்லை?
இன்னும் பல கேள்விகள் பதில்களுடன்...கண்டிப்பாக அனைவரும் படிக்கவேண்டிய புத்தகம்.

விலை: ரூ. 45
பக்கங்கள் : 114

பதிப்பு: அறிவியல் இயக்க வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & பாண்டிச்சேரி அறிவியல் இயக்கம் )

சார்லஸ் டார்வின் ( Charles Darwin )

ஆசிரியர்: என். மாதவன்
அணிந்துரை: திருமிகு. கு. தேவராஜன், இயக்குனர், தொடக்கக்கல்வித் துறை
விலை: ரூ. 35

பதிப்பு: அறிவியல் இயக்க வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & பாண்டிச்சேரி அறிவியல் இயக்கம் )

வாழ்வே அறிவியல் ( vazhve ariviyal )

கற்காலம் முதல் இன்றுவரை மனிதனால் அறிவியல் சிந்தனை எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது என்பதை விளக்கும் அருமையான நூல்.

ஆசிரியர். கே.கே. கிருஷ்ணகுமார்
விலை: Rs. 45

பதிப்பு: அறிவியல் இயக்க வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )


சைக்கிள் (Cycle )

நாம் தினந்தோறும் உபயோகப்படுத்தும் சைக்கிளில் தொழில்நுட்பங்கள் எவ்வளவு ஆச்சிரியப்படும் வகையில் உபயோகியோகிப்பட்டுள்ளன என்பதை மிக எளிமையாக விளக்கும் புத்தகம்.
விலை: Rs. 25

பதிப்பு: அறிவியல் இயக்க வெளியீடு ( தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் & புதுவை அறிவியல் இயக்கம் )